Trang chủ/CONTACT US

Liên hệ

Liên hệ

Full name(*)
Trường bắt buộc

Company(*)
Trường bắt buộc

Address
Invalid Input

Phone number
Invalid Input

Email(*)
Trường bắt buộc

Content(*)
Trường bắt buộc

Gửi ngay

Contact us

UNI-PACK VIETNAM CO., LTD

Address: Group 6, Vinh Khuc, Van Giang, Hung Yen, Viet Nam
 
Mr Vu Binh Minh +84) 962 468 484 (  minhvb@uni-pack.vn  )
Mr. Vu Ngoc Khanh +84) 962 630 080 ( ngockhanh@uni-pack.vn )
Mr. Park Seong Man 박성만 이사+84) 845 435015(smpark@uni-pack.vn )
Mr. Kim Jong Rim 김종림 대표 +84) 961 488 803 ( jrkim@uni-pack.vn )
 

Statistical access

MAP

Ⓒ Copyright 2021 Uni-Pack Vietnam. All rights reserved.