PE Foam Tray

Lượt xem : 204
Liên hệ

other products

PE Foam

PE Foam

Liên hệ
EPS Foam

EPS Foam

Liên hệ
PE Foam Pipe

PE Foam Pipe

Liên hệ
PE Foam Pipe

PE Foam Pipe

Liên hệ
PE Foam Tray

PE Foam Tray

Liên hệ
PE Foam

PE Foam

Liên hệ

Contact us

UNI-PACK VIETNAM CO., LTD

Address : Vinh Khuc ,Van Giang, Hung Yen, Viet Nam.
Mr. Vu Ngoc Khanh – (84)962 630 080 (ngockhanh@uni-pack.vn)
Mr. Roh Seung Won – (84)338 773 670 (swroh@uni-pack.vn)
Mr. Kim Jong Rim – (84)961 488 803 (jrkim@uni-pack.vn)

Statistical access

MAP

Ⓒ Copyright 2020 Uni-Pack Vietnam. All rights reserved.