Polybag

Lượt xem : 226
Liên hệ

other products

Polybag

Polybag

Liên hệ
Polybag

Polybag

Liên hệ
Polybag

Polybag

Liên hệ
Polybag

Polybag

Liên hệ
Polybag

Polybag

Liên hệ

Contact us

UNI-PACK VIETNAM CO., LTD

Address : Vinh Khuc ,Van Giang, Hung Yen, Viet Nam.
Mr. Vu Ngoc Khanh – (84)962 630 080 (ngockhanh@uni-pack.vn)
Mr. Roh Seung Won – (84)338 773 670 (swroh@uni-pack.vn)
Mr. Kim Jong Rim – (84)961 488 803 (jrkim@uni-pack.vn)

Statistical access

MAP

Ⓒ Copyright 2020 Uni-Pack Vietnam. All rights reserved.